Q-Tubes 20" x 1.25-1.5" 32mm Presta Valve Tube 92g